نمایه نویسندگان

ا

 • امیرآبادی زاده، حسن بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]

ب

 • بتولی، حسین هویج ایرانی (زَردَک) گیاه داروئی فراموش شده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • بهره، مجتبی بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]

پ

 • پارسامطلق، بهاره معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ج

 • جعفری، علی اشرف نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]
 • جمزاد، زیبا بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • جمشیدی، امید بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]
 • جوادزاده، سید مهدی تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به کشت گیاه دارویی چای ترش در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-33]

ح

 • حاجی میررحیمی، سید داود بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]
 • حیدری، فروغ بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]
 • حسینی بمرود، غلامرضا بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]

د

 • دادخواهی پور، کاظم مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • دشتی، مجید بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]

ر

 • رستگار، مریم شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]

س

 • سیدی، اعظم معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ش

 • شیبانی زاده، زهره بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • شیخ الاسلامی، زهرا کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

ع

 • عزیزی، نرجس بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • علیزاده، محمد‌علی نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]

ف

 • فاخری، حنانه بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]

ق

 • قارونی کاردانی، سارا شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]
 • قیافه داودی، مهدی کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

ک

 • کریمی، مهدی کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]

گ

 • گنجعلی، عباس بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]

م

 • محدث حسینی، سید احمد مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی دراستان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • محمدی، حمید بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]
 • مخبر دزفولی، عبدالله بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]
 • میری، عبدالحسین بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]
 • میرجلیلی، سید عباس پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]
 • منصوریان، نجم الدین بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

ی

 • یزدانی بیوکی، رستم معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]