فناوری گیاهان دارویی ایران (MPT) - پرسش‌های متداول