شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

2 ااستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

سرخارگل یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی با خواص ضد قارچی، باکتریایی و ویروسی است. ویروس‌ها از عوامل مهم خسارت‌زای محصولات کشاورزی می‌باشند. گیاهان دارویی نیز، از حمله آنها در امان نیستند. تاکنون 10 ویروس گیاهی آلوده کننده گیاه سرخارگل، در دنیا گزارش شده است که تقریباً همه آن‌ها، از جمله ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV)، بیماری‌های مهم و خسارت‌زایی را ایجاد می‌نمایند. طی بازدید‌های به عمل آمده در سال 1397، از مزارع استان اصفهان، علائمی نظیر موزائیک، زردی و تاولی شدن سطح برگ‌ها در بوته‌های سرخارگل مشاهده شد. جهت بررسی آلودگی نمونه‌های جمع‌آوری شده به ویروس، از روش نسخه‌برداری معکوس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RT-PCR) استفاده شد. نتایج آزمون یاد شده با همانندسازی قطعه 867 جفت باز، به‌وسیله آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای تکثیر قسمتی از ژن پروتئین پوششی در نمونه‌های دارای علائم و فقدان آن در گیاه سالم نشان دهنده آلودگی نمونه‌های مذکور به CMV بود. از آنجایی که در گیاهان دارویی استفاده از سموم شیمیایی علیه ویروس‌ها و ناقلین آن‌ها قابل قبول نیست، به همین دلیل تشخیص به‌موقع آلودگی، اطلاعات مربوط به علائم بیماری و خصوصیات عامل بیماری‌زا کمک به پیشگیری از این بیماری می‌کند. بنابراین بازدید دائمی مزارع سرخارگل، توسط کارشناسان مجرب، رعایت بهداشت زراعی، استفاده از بذور سالم و حذف گیاهان آلوده ضرورت دارد. همچنین علف‌های هرز به عنوان منبع بالقوه آلودگی می‌تواند تأثیر بسزایی در گسترش بیماری داشته باشند و مدیریت آنها در مزرعه و اطراف آن یکی از روش‌های پیشگیری از بیماری و کاهش احتمال وقوع آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and management of Cucumber mosaic virus in Purple coneflower (Echinacea purpurea) Farms

نویسندگان [English]

  • Sara Gharouni Kardani 1
  • MARYAM Rastegar 2
1 Faculty member of Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Mashhad, Iran
2 Assisant Prof., Plant Protection Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Echinacea purpurea (L.) is one of the most important and well-known medicinal plants in the world. This powerful herb has antibacterial, antifungal, and antiviral properties. Viral diseases have become a real problem in medicinal plants cultivation. Purple coneflower could be infected by 10 different viruses and almost all of them, such as Cucumber mosaic virus (CMV), are considered to be highly harmful and economically effective plant viruses. During a survey in 2018, purple coneflower plants with yellow mosaic, mottling and malformation symptoms were observed in some regions of Isfahan province. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was conducted by using specific primers and developed to detect cucumber mosaic virus (CMV) in collected samples. Amplification of 867 bp fragment in PCR confirmed the presence of a CMV in symptomatic plants. No band was amplified from healthy control. Cultivation of medicinal plants requires the safety management, in case the application of the chemical substances against the viruses and their vectors is unacceptable. That is why well-timed detection of plant viruses and information about symptoms of diseases, and the main properties of these pathogens is almost the only method of prevention of the viral infections. Therefore, permanent virological inspections, well-timed diagnostics, use of healthy seeds, removal of contaminated plants, is necessary. In addition, weeds, as a potential source of contamination, can have a significant effect on the spread of disease, hence their management is crucial to ensure the prevention and reduction of the risk of the plant diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purple coneflower
  • Aphid vector
  • Medicinal Plants
  • Disease management
  • Cucumber mosaic virus