کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی ویژگی های تغذیه ای گیاه آویشن (.Thymus spp ) در دام و طیور

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 32-14

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا؛ حسنا حاجاتی


ارزیابی اکوفیتوشیمیایی تاکسون‬های جنس آویشن (Thymus spp) منطقه حفاظت شده اشترانکوه استان لرستان

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 43-33

الهام فاریابی؛ علی اشرف جعفری؛ حدیث زارع منش؛ زهرا مرزبان


بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) جمع آوری شده از مزارع مختلف استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ مهدی فراوانی؛ حسین زینعلی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ وحید روشن سروستانی؛ نسترن جلیلیان؛ محمدرضا کدوری؛ غلامرضا گودرزی؛ ژیلا بالایی؛ فاطمه سفیدکن؛ راضیه عظیمی اترگله؛ بهروز نادری؛ نگار ولیزاده؛ علی اصغر پالوچ