شناسایی ترکیبات موجود در اسانس دوگونه از جنس پونه‌سا‌(Nepeta L.) در شرایط کشت و رویشگاه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-11

مهردخت نجف پور نوائی؛ مهدی میرزا؛ مریم جبلی


ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و پایداری نانوامولسیون آب در روغن حاوی عصاره زعفران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 12-24

مسعود نجف نجفی؛ سارا نعمتی؛ علی محمدی ثانی؛ رسول کدخدایی


بررسی اقتصادی فعالیت کشت و تولید گیاه دارویی عُناب در استان قم

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 14-28

هرمز اسدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ محسن رفعتی


بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) جمع آوری شده از مزارع مختلف استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ مهدی فراوانی؛ حسین زینعلی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ وحید روشن سروستانی؛ نسترن جلیلیان؛ محمدرضا کدوری؛ غلامرضا گودرزی؛ ژیلا بالایی؛ فاطمه سفیدکن؛ راضیه عظیمی اترگله؛ بهروز نادری؛ نگار ولیزاده؛ علی اصغر پالوچ


بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 29-36

نجم الدین منصوریان؛ حمید محمدی


بررسی عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های نعناع Mentha pulegium

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 29-39

فرشته شاهبازی اصل؛ علی اشرف جعفری


شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea)

دوره 2، شماره 1، مهر 1398، صفحه 34-46

سارا قارونی کاردانی؛ مریم رستگار


بررسی تغییرات فیتوشیمیایی و صفات مورفولوژی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 43-57

سودابه نظرپور؛ اعظم سلیمی؛ مریم چاوشی


بررسی زنجیره ارزشِ زیره سبز در استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 58-71

محمد مظهری؛ مریم رسول زاده؛ حسین روحانی؛ مجید دشتی


معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی

دوره 2، شماره 1، مهر 1398، صفحه 63-72

اعظم سیدی؛ بهاره پارسامطلق؛ رستم یزدانی بیوکی


بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 57-69

عبدالحسین میری؛ عباس گنجعلی؛ مجتبی بهره؛ فروغ حیدری؛ حنانه فاخری